Ανακαλύψτε τον τρόπο που η επιχείρησή σας μπορεί να επωφεληθεί από το Just Go Zero

Ξεκάθαρα οφέλη για πρώτη φορά

ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ

Αναλαμβάνουμε τη συνολική διαχείριση του προγράμματος.

ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟ

Γνωρίζετε με ακρίβεια που καταλήγουν τα ρεύματα των αποβλήτων.

ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Σας παρέχουμε βεβαίωση ότι τα απόβλητα σας έχουν παραδοθεί στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις μας.

Η λειτουργία μας

Διαχωρίζουμε

Διαχωρίζουμε

όλες τις ροές αποβλήτων στη πηγή, παρέχοντας στους πελάτες μας τον απαραίτητο εξοπλισμό

Μετατρέπουμε

Μετατρέπουμε

τα πάντα μέσω της ανακύκλωσης και / ή ειδικής επεξεργασίας

Εκπαιδεύουμε

Εκπαιδεύουμε

τους συνεργάτες μας για το Just Go Zero, και τους παρακινούμε να αναλάβουν δράση

Συλλέγουμε

Συλλέγουμε

όλα τα υλικά απευθείας από τους συνεργάτες και τα μεταφέρουμε στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις μας

Καταγράφουμε

Καταγράφουμε

τον τρόπο μεταφοράς των αποβλήτων και στέλνουμε μηνιαία ενημέρωση.

Υλικά που διαχειριζόμαστε μέσω του προγράμματος Just Go Zero

Eφαρμογή JUST GO ZERO

Δημιουργήσαμε την εφαρμογή JUST GO ZERO, η οποία αυτοματοποιεί για εσάς τη συλλογή, επεξεργασία και καταμέτρηση των αποβλήτων

Μετρήσιμα αποτελέσματα
Οι ποσότητες μετρώνται και λαμβάνετε αναφορές ανά τοποθεσία, κατηγορία υλικού και χρονική περίοδο

Διαφάνεια
Αναλυτική ενημέρωση για την ποσότητα, τοποθεσία, κατηγορία, χρόνο συλλογής από την στιγμή της συλλογής μέχρι την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των υλικών

Πρωτοβουλία της Polygreen για τη Σύγχρονη Τέχνη (PCAI)

Μια μοναδική πολιτιστική πρωτοβουλία με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον

Ως μέλος του Just Go Zero η επιχείρηση σας μπορεί να εχει μία δημιουργική συνεργασία με τον PCAI. Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τέχνη, μαζί μπορείτε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε προγράμματα & δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης, Βιωσιμότητας και Δέσμευσης Εργαζομένων.  Αυτό μπορεί να περιέχει τα παρακάτω:

Οργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων και προβολών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους

Οργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων στους χώρους της επιχείρησης σας για τους συνεργάτες σας, τους πελάτες σας, τους εργαζόμενους σας

Μάθετε περισσότερα

Μεταμορφώσεις , Έφη Σπύρου, 2014