ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Μετατρέψτε την επιχείρησή σας σε Zero Waste

Το JUST GO ZERO εφαρμόζει για πρώτη φορά ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις που ενισχύουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις όλων των συνεργαζόμενων φορέων και επιχειρήσεων με απτά οφέλη.

Υλικά που διαχειριζόμαστε:

Χαρτί

Πλαστικό

Γυαλί

Αλουμίνιο

Υπολλείματα Καφέ

Κάψουλες Καφέ

Λάδι

Υπολείμματα Τροφής

Μπαταρίες

Λάμπες Φωτισμού

Μελάνια Εκτυπωτή

Ηλεκ. Συσκευές

Αποτσίγαρα

Μέσα από μια συστηματική & πιστοποιημένη διαδικασία:

Διαχωρίζουμε

στην πηγή τα αντικείμενα και υλικά που δεν είναι πλέον χρήσιμα για εμάς.

Ανακυκλώνουμε

και διαχειριζόμαστε, αφού συλλέξουμε, όλα τα ρεύματα αποβλήτων ακόμα και τα υπολείμματα τσιγάρων (γόπες), εφαρμόζοντας στην πράξη τη φιλοσοφία της Κυκλικής Οικονομίας.

Μετατρέπουμε

αυτά που μέχρι τώρα θεωρούσαμε καθημερινά απόβλητα σε λύσεις για τον άνθρωπο, την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Αξιοποιούμε

την τεχνολογία, καταγράφοντας καθημερινά και με ακρίβεια τις ποσότητες των συλλεχθέντων υλικών και μεταφράζοντάς τις σε χειροπιαστό όφελος. Έτσι έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και θέτουμε στόχους για το μέλλον.

Εκπαιδεύουμε

και ευαισθητοποιούμε την κοινωνία γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος.

Προλαμβάνουμε

και μηδενίζουμε τη ρύπανση.

Εάν θέλετε κι εσείς να γίνετε μέρος ενός κόσμου χωρίς απόβλητα, απλά επικοινωνήστε μαζί μας!