Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη γίνεται πραγματικότητα με βιώσιμη χρηματοδότηση και κατάλληλες επενδύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το Just Go Zero by Polygreen έδειξε στους συνέδρους του “The Future of Sustainable Finance” τον ρόλο της Κυκλικής Οικονομίας και τα απτά της αποτελέσματα.

Το αποτύπωμα του συνεδρίου, το οποίο διοργανώθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 29 Ιουνίου 2022 στο Μέγαρο Καρατζά, καταμετρήθηκε σε 13,5 κιλά οργανικών αποβλήτων και 44,5 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών.
H Polygreen διασφάλισε τη μεταφορά στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της και την ανακύκλωσή τους.
Δείτε το video.