Βράβευση του Just Go Zero Tilos στα Greening the Islands Awards 2023

Ο εκμηδενισμός των αποβλήτων στην Τήλο αναγνωρίστηκε για ακόμα μια φορά διεθνώς, καθώς έλαβε το δεύτερο βραβείο μεταξύ σημαντικών πρωτοβουλιών προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Greening the Islands Observatory Summit 2023.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου στη Gran Canaria της Ισπανίας αναδεικνύει παγκοσμίως συνέργειες για τη βιωσιμότητα και την αυτάρκεια στις νησιωτικές κοινότητες. Διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες αξιολόγησαν τα περιβαλλοντικά έργα με βάση την οικολογική και οικονομική προστιθέμενη αξία, την εξοικονόμηση CO2, τη δυνατότητα αναπαραγωγής σε άλλους τομείς και τον βαθμός καινοτομίας.

Μάθετε περισσότερα στο link