Με επιτυχία στέφθηκε το πρόγραμμα Just Go Zero της Polygreen στον πρώτο «πράσινο» Αυθεντικό Μαραθώνιο

Με εντυπωσιακά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε η καταγραφή αποβλήτων στον πρώτο «πράσινο» Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, στον οποίο η Polygreen συμμετείχε με το πρόγραμμα Just Go Zero ως Αποκλειστικός Υποστηρικτής του Περιβαλλοντικού Προγράμματος. Η Polygreen ανέλαβε τη διαχείριση και την ορθολογική συλλογή υλικών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Just Go Zero ανέλαβε τη διαχείριση των υλικών της Marathon Expo που πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως και τις 12 Νοεμβρίου, καθώς και τα ρούχα και τα πλαστικά απόβλητα από τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού του κλασσικού Μαραθωνίου της Αθήνας στις 13 Νοεμβρίου.

Η συνολική ποσότητα των υλικών που συλλέχθηκαν από όλες τις ροές ανήλθε στα 12.470 kg.

Ανακυκλώσιμα υλικά:

Σημαντική ήταν η ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών που συγκεντρώθηκαν τόσο στους Just Go Zero κάδους που είχαν τοποθετηθεί στην έκθεση, όσο στα ενδεδειγμένα σημεία της εκκίνησης και του τερματισμού του Μαραθωνίου δρόμου.

Το βάρος των επιμέρους ανακυκλώσιμων υλικών διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Πλαστικό: 7.897 kg
  • Χαρτί: 2190 kg
  • Ξυλεία: 1352 kg
  • Αλουμίνιο: 34 kg

Τα παραπάνω υλικά μεταφέρθηκαν προς ανακύκλωση στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις της Polygreen στον Ασπρόπυργο, με στόχο να αποτραπεί η απόρριψη τους σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής, εξοικονομώντας ενέργεια αντίστοιχη με 54.833 kWh και μείωση των εκπομπών CO2 κατά 59,13 kg.

Οργανικά Απόβλητα:

Τα οργανικά απόβλητα που προέκυψαν από τα υπολείμματα τροφίμων των επισκεπτών της Marathon Expo και των αγωνιζόμενων, καθώς επίσης και από την προεργασία του catering είχαν συνολικό βάρος 351 kg, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων δοχείων που απορρίφθηκαν και τα οποία έφεραν χυμούς. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις ΜέγαECO της Polygreen, για την μετατροπή τους σε εδαφοβελτιωτικό. H συνολική ποσότητα που θα προκύψει μετά την επεξεργασία θα αντιστοιχεί σε περίπου 193 kg.

Η μετατροπή των οργανικών αποβλήτων σε εδαφοβελτιωτικό αποτρέπει την τελική απόθεση τους σε ΧΥΤΑ και μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως τη μόλυνση υδάτων και τις εκπομπές μεθανίου. Επιπλέον, η χρήση του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού συμβάλλει στη μείωση της χρήσης των επιζήμιων ορυκτών λιπασμάτων.

 

Συλλογή ρούχων:

Σημαντική ήταν η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και επισκεπτών της διοργάνωσης για τη συλλογή ρούχων και παπουτσιών.

Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • 33,4 kg ρούχων
  • 72,5 kg παπουτσιών

Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν 540kg ρουχισμού που άφησαν πίσω κατά την εκκίνηση τους οι συμμετέχοντες της κλασικής διαδρομής του Μαραθωνίου.

Τα υλικά που συγκεντρώθηκαν προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση, βοηθώντας το περιβάλλον μέσω της αξιοποίησης ήδη υπαρχόντων πόρων.

Σε δήλωσή του ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen ανέφερε: «Με τη συμμετοχή της Polygreen και του Just Go Zero στον 39o Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ξεκινάει μια νέα ημέρα για την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Το Just Go Zero ήρθε για να αλλάξει τη φιλοσοφία και τις συνήθειες μας, σε σχέση με τη μέριμνα γύρω από περιβαλλοντικά θέματα. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της δράσης μας αποδεικνύουν ότι κάθε υλικό έχει μοναδική αξία και η ανακύκλωσή του μπορεί να συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους.»